สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับสินค้าโดยทางบริษัทขนส่งสินค้าต่างจังหวัด

รับสินค้าโดยทางบริษัทขนส่งสินค้าต่างจังหวัด

ทางลูกค้าสามารถรับสินค้าได้จากทางบริษัทขนส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ 
( ในกรณีสั่งสินค้าในปริมาณมาก ) เช่น

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน สปีด ขนส่ง จำกัด ( ภาคใต้ )
ห้างหุ้นส่วน สุภาภัณฑ์ ขนส่ง จำกัด ( ภาคใต้ )
ห้างหุ้นส่วน เอส.ดี.เอ็กเพรส จำกัด ( ภาคใต้ )
บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด ( ภาคเหนือ , ภาคอีสาน , ภาคตะวันออก )
ห้างหุ้นส่วน ด่วนเหนือ 2543 จำกัด ( ภาคเหนือ )
สยามเฟิสท์ เอ็กเพรสคาร์โก  ( ภาคเหนือ )
บริษัท นิมซีเส็ง จำกัด (1988) จำกัด ( ภาคเหนือ)
พีแอล ขนส่งด่วน ( ภาคเหนือตอนล่าง , อีสาน )
พีเอ็ม ขนส่งด่วน ( ภาคกลาง , ภาคตะวันออก , ชลบุรี )

view